Doktoranturaga (falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi izlanuvchilari uchun) QABUL E'LON QILADI


2020-09-14

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi A.Avloniy nomidagi XTTRMXQTMOI 2021 yil uchun tayanch doktoranturaga (falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi izlanuvchilari uchun) QABUL E'LON QILADI

O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi A.Avloniy nomidagi XTTRMXQTMOI 2021 yil uchun tayanch doktoranturaga (falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi izlanuvchilari uchun) QABUL E'LON QILADI

13.00.07-Ta'limda menejment ixtisosligi bo‘yicha tayanch doktoranturaga magistr yoki oliy ma'lumot to‘g‘risidagi (ixtisoslik bo‘yicha) diplomga ega bo‘lgan, dissertasiya tadqiqoti asosini tashkil qilishi mumkin bo‘lgan ilmiy natijalarga (maqola va ma'ruza tezislariga) ega bo‘lgan mutaxassislar qabul qilinadi.